XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 16/4/2024

GiảiVũng Tàu
G.858
G.7592
G.6820721254974
G.53385
G.4
89771754202157784812
984838686496918
G.35548024507
G.250778
G.116747
G.ĐB822377

Lô tô Vũng Tàu thứ 3, ngày 16/4/2024

ĐầuLô Tô
007
112, 18
220, 25
3-
447
558
664
771, 74, 77, 78
880, 83, 85
992

XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 9/4/2024

GiảiVũng Tàu
G.857
G.7734
G.6334665246664
G.51757
G.4
12549075181388226400
373109461207104
G.34255496027
G.227448
G.123211
G.ĐB034128

Lô tô Vũng Tàu thứ 3, ngày 9/4/2024

ĐầuLô Tô
000, 04
110, 11, 12, 18
224, 27, 28
334
446, 48, 49
554, 57
664
7-
882
9-

XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 2/4/2024

GiảiVũng Tàu
G.856
G.7993
G.6776660279933
G.58901
G.4
77369667065998037526
340148250266126
G.34792174287
G.205882
G.185053
G.ĐB267171

Lô tô Vũng Tàu thứ 3, ngày 2/4/2024

ĐầuLô Tô
001, 02, 06
114
221, 26, 27
333
4-
553, 56
666, 69
771
880, 82, 87
993

XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 26/3/2024

GiảiVũng Tàu
G.819
G.7953
G.6348074998112
G.58063
G.4
82199754200205560249
465885968417049
G.39739771885
G.227306
G.115363
G.ĐB337019

Lô tô Vũng Tàu thứ 3, ngày 26/3/2024

ĐầuLô Tô
006
112, 19
220
3-
449
553, 55
663
7-
880, 84, 85, 88
997, 99

XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 19/3/2024

GiảiVũng Tàu
G.801
G.7255
G.6586037028738
G.51636
G.4
18727408470545171126
039031149303360
G.37084476736
G.285619
G.114463
G.ĐB417347

Lô tô Vũng Tàu thứ 3, ngày 19/3/2024

ĐầuLô Tô
001, 02, 03
119
226, 27
336, 38
444, 47
551, 55
660, 63
7-
8-
993

XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 12/3/2024

GiảiVũng Tàu
G.880
G.7127
G.6641716598701
G.55189
G.4
65482465052037748318
898871672902457
G.34612822762
G.239736
G.194402
G.ĐB161927

Lô tô Vũng Tàu thứ 3, ngày 12/3/2024

ĐầuLô Tô
001, 02, 05
117, 18
227, 28, 29
336
4-
557, 59
662
777
880, 82, 87, 89
9-

XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 5/3/2024

GiảiVũng Tàu
G.895
G.7528
G.6933574917599
G.54837
G.4
40060728950379640266
643236486930428
G.32119293887
G.255510
G.116112
G.ĐB756738

Lô tô Vũng Tàu thứ 3, ngày 5/3/2024

ĐầuLô Tô
0-
110, 12
223, 28
335, 37, 38
4-
5-
660, 66, 69
7-
887
991, 92, 95, 96, 99

Thông tin xổ số Vũng Tàu

Xổ số Vũng Tàu mở thưởng lúc 16h20 các ngày thứ 3 trong tuần

Mệnh giá vé: 10.000 VNĐ.

Số lượng vé: 1.000.000 vé mỗi đài.

Cơ cấu giải thưởng XSVT

Tổng số giải thưởng trong mỗi kỳ quay của XSVT là 11.565 giải, tông giải thưởng XSVT có thể chi trả cho người chơi lên đến 50.000.000.000 VND (50 tỷ đồng).

cơ cấu giải thưởng xổ số Vũng Tàu