Kỳ tiếp theo #198282
còn lại
08:00
XS KENO Kỳ #019828118-06-2024 06:24
 • 06
 • 09
 • 11
 • 16
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 36
 • 41
 • 54
 • 57
 • 59
 • 61
 • 62
 • 72
 • 74
 • 76
Chẵn/Lẻ
11/9
Lớn/Nhỏ
11/9
XS KENO Kỳ #019828018-06-2024 06:16
 • 07
 • 10
 • 14
 • 15
 • 23
 • 24
 • 27
 • 28
 • 30
 • 31
 • 33
 • 43
 • 49
 • 55
 • 60
 • 61
 • 67
 • 70
 • 73
 • 74
Chẵn/Lẻ
8/12
Lớn/Nhỏ
11/9
XS KENO Kỳ #019827918-06-2024 06:08
 • 05
 • 07
 • 11
 • 13
 • 14
 • 15
 • 20
 • 33
 • 34
 • 36
 • 37
 • 40
 • 42
 • 44
 • 45
 • 46
 • 50
 • 56
 • 58
 • 63
Chẵn/Lẻ
11/9
Lớn/Nhỏ
12/8
XS KENO Kỳ #019827817-06-2024 21:52
 • 01
 • 07
 • 14
 • 19
 • 25
 • 31
 • 32
 • 33
 • 37
 • 38
 • 43
 • 45
 • 51
 • 58
 • 60
 • 65
 • 66
 • 67
 • 71
 • 73
Chẵn/Lẻ
6/14
Lớn/Nhỏ
10/10
XS KENO Kỳ #019827717-06-2024 21:44
 • 05
 • 11
 • 21
 • 22
 • 28
 • 36
 • 37
 • 40
 • 41
 • 42
 • 44
 • 45
 • 53
 • 63
 • 65
 • 70
 • 72
 • 74
 • 76
 • 78
Chẵn/Lẻ
11/9
Lớn/Nhỏ
8/12
XS KENO Kỳ #019827617-06-2024 21:36
 • 04
 • 07
 • 08
 • 09
 • 11
 • 21
 • 22
 • 29
 • 35
 • 37
 • 45
 • 48
 • 54
 • 58
 • 59
 • 63
 • 67
 • 68
 • 74
 • 77
Chẵn/Lẻ
8/12
Lớn/Nhỏ
10/10
XS KENO Kỳ #019827517-06-2024 21:28
 • 02
 • 12
 • 22
 • 23
 • 24
 • 27
 • 28
 • 32
 • 33
 • 40
 • 44
 • 46
 • 47
 • 51
 • 58
 • 60
 • 67
 • 71
 • 72
 • 73
Chẵn/Lẻ
12/8
Lớn/Nhỏ
10/10
XS KENO Kỳ #019827417-06-2024 21:20
 • 01
 • 08
 • 14
 • 16
 • 18
 • 23
 • 24
 • 28
 • 30
 • 34
 • 39
 • 40
 • 44
 • 46
 • 53
 • 59
 • 62
 • 68
 • 69
 • 74
Chẵn/Lẻ
14/6
Lớn/Nhỏ
12/8
XS KENO Kỳ #019827317-06-2024 21:12
 • 04
 • 06
 • 07
 • 09
 • 10
 • 17
 • 18
 • 19
 • 26
 • 29
 • 51
 • 52
 • 54
 • 63
 • 64
 • 65
 • 74
 • 75
 • 76
 • 79
Chẵn/Lẻ
10/10
Lớn/Nhỏ
10/10
XS KENO Kỳ #019827217-06-2024 21:04
 • 02
 • 03
 • 14
 • 21
 • 25
 • 27
 • 29
 • 30
 • 32
 • 34
 • 50
 • 52
 • 54
 • 59
 • 62
 • 66
 • 70
 • 71
 • 77
 • 78
Chẵn/Lẻ
12/8
Lớn/Nhỏ
10/10

Thống kê số lần xuất hiện 100 kỳ Keno gần nhất

07
40 lần
21
34 lần
14
33 lần
54
32 lần
37
32 lần
52
32 lần
76
31 lần
67
31 lần
35
31 lần
46
30 lần
41
29 lần
59
29 lần
72
29 lần
31
29 lần
60
29 lần
44
29 lần
25
29 lần
78
29 lần
10
28 lần
40
28 lần

Thống kê số kỳ Keno liên tiếp chưa về

80
15 kỳ
03
9 kỳ
17
8 kỳ
26
8 kỳ
52
8 kỳ
64
8 kỳ
75
8 kỳ
79
8 kỳ
18
7 kỳ
39
7 kỳ
69
7 kỳ
02
6 kỳ
12
6 kỳ
47
6 kỳ
04
5 kỳ
08
5 kỳ
29
5 kỳ
35
5 kỳ
48
5 kỳ
68
5 kỳ

Trực tiếp kết quả xổ số Keno Vietlott, thống kê Keno theo thời gian thực hôm nay.

Trúng 2 tỷ/vé 10.000 đồng - Không trùng kết quả vẫn trúng

Vietlott Keno được phát hành từ 06 giờ 00 phút và kết thúc chậm nhất 21 giờ 55 phút hàng ngày từ Thứ Hai đến Chủ Nhật với tần suất quay số mở thưởng 10 phút/kỳ, bán vé liên tục trong suốt thời gian của mỗi kỳ quay số mở thưởng.

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi cơ bản

a) Gồm rất nhiều hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 20 lần trong 01 kỳ Quay số mở thưởng để lựa chọn ra 20 số trong tập hợp các số từ 01 đến 80:

b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:

Cơ cấu giải thưởng xổ số Keno

* Tổng giá trị trả thưởng tối đa thanh toán cho Hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng:

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng giải thưởng

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ/(chia cho) số lần trúng thưởng

- Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị phải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

- Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi bổ sung

a) Các cách chơi bổ sung dựa vào kết quả Quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng

Cach chơi bổ sung xổ số Keno

b) Cơ cấu giải thưởng cho một (01) vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau

 • Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi bổ sung
 • Giá trị lĩnh thưởng đươc tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng
 • Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung
 • Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất ứng với mỗi cách chơi bổ sung.
 • Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.
 • Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu và giá trị của các giải thưởng, Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.

3. Phương thức và thời hạn lĩnh thưởng:

 • Kết quả quay số mở thưởng được công bố công khai đến người tham gia dự thưởng qua các màn hình hiển thị trực tuyến được Vietlott lắp đặt tại Điểm bán hàng hoặc các phương tiện khác.
 •  Các Điểm bán hàng bắt đầu nhận vé trúng thưởng và trả thưởng các giải thưởng theo ủy quyền của Vietlott sau khi kết thúc kỳ quay số mở thưởng. Thời gian thanh toán vé trúng thưởng của Vietlott đối với người trúng thưởng chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày Vietlott nhận được đề nghị lĩnh thưởng của người trúng thưởng. Đối với các trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán được kéo đài cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thâm quyền.
 • Vietlott thanh toán giải thưởng cho người trúng thưởng bằng tiền mặt, chuyển khoản. Việc tiếp nhận đề nghị lĩnh thưởng và trả thưởng giải thưởng được thực hiện trực tiếp tại trụ sở chính Vietlott, trụ sở các Chi nhánh của Vietlott, các Đại lý, Điểm bán hàng được Vietlott ủy quyền hoặc các địa điểm khác theo nội dung công bố của Vietlott.
 • Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 ngày kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn 60 ngày quy định, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.


Thông tin liên hệ:

Công ty Xổ Số Điện Toán Việt Nam - Bộ Tài Chính.

Địa chỉ : Tầng 15, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tổng đài Chăm sóc khách hàng: 1900.55.88.89
Điện thoại: 024.62.686.818 - Email: contact@vietlott.vn