Dò kết quả Keno

XS KENO Kỳ #020184817-07-2024 21:52
 • 02
 • 05
 • 06
 • 11
 • 16
 • 20
 • 23
 • 28
 • 29
 • 36
 • 39
 • 44
 • 46
 • 47
 • 51
 • 52
 • 62
 • 69
 • 76
 • 79
Chẵn/Lẻ
11/9
Lớn/Nhỏ
11/9
XS KENO Kỳ #020184717-07-2024 21:44
 • 17
 • 29
 • 30
 • 32
 • 33
 • 34
 • 38
 • 40
 • 41
 • 46
 • 54
 • 59
 • 60
 • 61
 • 65
 • 67
 • 68
 • 71
 • 72
 • 79
Chẵn/Lẻ
10/10
Lớn/Nhỏ
8/12
XS KENO Kỳ #020184617-07-2024 21:36
 • 10
 • 12
 • 13
 • 17
 • 22
 • 24
 • 29
 • 34
 • 35
 • 39
 • 45
 • 46
 • 47
 • 53
 • 54
 • 58
 • 59
 • 66
 • 68
 • 76
Chẵn/Lẻ
11/9
Lớn/Nhỏ
10/10
XS KENO Kỳ #020184517-07-2024 21:28
 • 02
 • 07
 • 08
 • 10
 • 13
 • 20
 • 24
 • 28
 • 32
 • 33
 • 34
 • 39
 • 41
 • 44
 • 46
 • 50
 • 54
 • 63
 • 68
 • 69
Chẵn/Lẻ
13/7
Lớn/Nhỏ
12/8
XS KENO Kỳ #020184417-07-2024 21:20
 • 04
 • 06
 • 07
 • 10
 • 12
 • 25
 • 28
 • 30
 • 32
 • 35
 • 37
 • 44
 • 61
 • 62
 • 66
 • 67
 • 68
 • 72
 • 75
 • 78
Chẵn/Lẻ
13/7
Lớn/Nhỏ
11/9
XS KENO Kỳ #020184317-07-2024 21:12
 • 05
 • 16
 • 22
 • 27
 • 28
 • 29
 • 31
 • 36
 • 38
 • 39
 • 47
 • 48
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 61
 • 67
 • 73
 • 75
Chẵn/Lẻ
8/12
Lớn/Nhỏ
10/10
XS KENO Kỳ #020184217-07-2024 21:04
 • 11
 • 12
 • 14
 • 15
 • 17
 • 18
 • 21
 • 24
 • 29
 • 38
 • 41
 • 44
 • 49
 • 52
 • 58
 • 61
 • 65
 • 67
 • 74
 • 80
Chẵn/Lẻ
10/10
Lớn/Nhỏ
10/10
XS KENO Kỳ #020184117-07-2024 20:56
 • 05
 • 07
 • 10
 • 14
 • 17
 • 25
 • 27
 • 29
 • 38
 • 39
 • 41
 • 43
 • 50
 • 54
 • 56
 • 62
 • 74
 • 75
 • 79
 • 80
Chẵn/Lẻ
9/11
Lớn/Nhỏ
10/10
XS KENO Kỳ #020184017-07-2024 20:48
 • 05
 • 13
 • 15
 • 21
 • 23
 • 27
 • 29
 • 30
 • 38
 • 40
 • 42
 • 48
 • 52
 • 66
 • 68
 • 71
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
Chẵn/Lẻ
10/10
Lớn/Nhỏ
10/10
XS KENO Kỳ #020183917-07-2024 20:40
 • 10
 • 11
 • 26
 • 32
 • 35
 • 38
 • 39
 • 41
 • 48
 • 51
 • 53
 • 54
 • 56
 • 58
 • 61
 • 62
 • 66
 • 69
 • 70
 • 74
Chẵn/Lẻ
12/8
Lớn/Nhỏ
7/13

THẺ LỆ THAM GIA DỰ THƯỞNG XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ QUAY SỐ NHANH “KENO

Chương II
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thể lệ này hướng dẫn việc tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số quay số nhanh KENO.

2. Thể lệ này áp dụng đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam (“Vietlott”), người tham gia dự thưởng, các Đại lý, Điểm bán hàng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản lý hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số quay số nhanh KENO do Vietlott phát hành.

Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thể lệ này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. "Vietlott" được hiểu là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam (gọi tắt là Công ty Xổ số điện toán Việt Nam hay Vietlott).

2. “Đại lý” hoặc “Đại lý xổ số tự chọn số điện toán” là tỗ chức hoặc cá nhân đã ký Hợp đồng Đại lý xổ số tự chọn số điện toán với Vietlott đễ thực hiện tiêu thụ vé xô số tự chọn số điện toán và trả thưởng cho khách hàng khi trúng thưởng. Đại lý xổ số tự chọn số điện toán được ký hợp đồng với tô chức, cá nhân để thực hiện tiêu thụ vé xổ số điện toán theo hình thức bán đúng giá và hưởng thù lao từ nguồn hoa hồng đại lý. Các tổ chức, cá nhân này cũng được coi là thực hiện hoạt động đại lý của xổ số tự chọn số điện toán.

3. “Điểm bán hàng” là địa điêm bán vé xô sô tự chọn số điện toán của Đại lý hoặc/và các tô chức cá nhân ký hợp đông với Đại lý đê thực hiện tiêu thụ vé xô số điện toán theo hình thức bán đúng giá và hướng thù lao từ nguồn hoa hồng đại lý.

4. “Thiết bị đầu cuối ” là thiết bị điện tử có định hoặc di động để ghi nhận các con số tham gia dự thưởng, in vé cho người tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán và kiểm tra vé trúng thưởng do Vietlott trực tiếp vận hành hoặc giao cho các Đại lý xổ số tự chọn số điện toán vận hành.

5. “Kỳ quay số mở thưởng” là thời điểm quay số mở thưởng của loại hình xô số tự chọn số quay số nhanh KENO theo lịch quay số mở thưởng do Bộ Tài chính quy định.

6. “Thẻ chọn số dự thưởng” là thẻ giấy dùng để hướng dẫn cho người tham gia dự thưởng trong việc lựa chọn các số tham gia dự thưởng hoặc thông báo chấp nhận việc chọn số nhanh hoặc cách chơi bổ sung và giao cho người bán vé nhập dữ liệu vào thiết bị đầu cuối; đối chiếu, kiểm tra về tính chính xác giữa vé xô số tự chọn số điện toán tham gia dự thưởng với các con số đã được người tham gia dự thưởng lựa chọn tại thời điểm giao vé. Thẻ chọn số dự thưởng không được coi là chứng từ tham gia dự thưởng và không có giá trị để lĩnh thưởng.

Điều 3. Tên sản phẩm, thời gian phát hành, lịch quay số mở thưởng và phương thức phân phối

1. Tên sản phẩm
Xổ số tự chọn số quay số nhanh do Vietlott phát hành với tên gọi là
“KENO”.

2. Thời gian phát hành và lịch quay số mở thưởng:
- Xổ số tự chọn số quay số nhanh KENO được phát hành từ 06 giờ 00 phút và kết thúc chậm nhất 21 giờ 55 phút hàng ngày từ thứ Hai đến Chủ nhật với tần suất quay số mở thưởng từ 5 đến 10 phút/kỳ, bán vé liên tục trong suốt thời gian của mỗi kỳ quay số mở thưởng.
- Trường hợp có thay đổi thời gian phát hành, lịch quay số mở thưởng Công ty Xổ số điện toán Việt Nam sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 05 ngày trước ngày có thay đổi.

3. Phương thức phân phối
Xổ số tự chọn số quay số nhanh KENO được phân phối qua các thiết bị đầu cuối tại điểm bán hàng.


Điều 4. Tên Công ty phát hành
Xổ số tự chọn số quay số nhanh “KENO” do Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam phát hành.

Trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Cornerstone 16 Phan Chu Trinh - Hoàn
Kiếm - Hà Nội
Điện thoại/ Tel: 024.62.686.818 Fax: 024.62.686.800
Email: contact@vietlott.vn

- Chương H -
QUY ĐỊNH VÉ THAM GIA DỰ THƯỜNG

Điều 5. Đối tượng tham gia dự thưởng

1. Đối tượng tham gia dự thưởng xô số tự chọn số quay số nhanh KENO (gọi tắt là người tham gia dự thưởng) phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định Sau:

a) Là công dân Việt Nam ở trong nước hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam;

b) Là người từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác;

d) Và các yêu cầu khác được công bố công khai theo quy định của Vietlott (nếu có).

Các đối tượng không được phép tham gia dự thưởng, nếu tham gia dự thưởng thì Vietlott có quyền từ chối trả thưởng khi trúng thưởng.

2. Đồng tiền tham gia dự thưởng và trả thưởng: Đồng tiền sử dụng để tham gia dự thưởng và trả thưởng là tiền Việt Nam đồng (VNĐ).

Điều 6. Phương thức tham gia dự thưởng

1. Cách chơi cơ bản:
Người tham gia dự thưởng lựa chọn bộ số tham gia dự thưởng có từ một (01) số đến tối đa mười (10) số trong tập hợp các số từ 01 đến 80 để tham gia dự thưởng. Giá trị cho một (01) lần tham gia dự thưởng của người tham gia dự thưởng là 10.000 đồng (mười nghìn đồng). Trường hợp người tham gia dự thưởng chọn một bộ số đề tham gia dự thưởng nhiều lần trong cùng một (01) kỳ quay số mở thưởng và/hoặc tham gia dự thưởng nhiều lần trong nhiều kỳ quay số mở thưởng và/hoặc chọn nhiều bộ số để tham gia dự thưởng thì tổng giá trị tham gia dự thưởng là bội số của 10.000 đồng.

2. Cách chơi bỗ sung

Người tham gia dự thưởng lựa chọn một hoặc nhiều cách chơi bổ sung sau đây: Lớn, Nhỏ, Chẵn, Lẻ. Thời điểm triển khai các phương thức dự thưởng này theo Thông báo của Vietlott.

Giá trị cho một (01) lần tham gia dự thưởng cho mỗi cách chơi bổ sung của người tham gia dự thưởng là 10.000 đồng (mười nghìn đồng). Trường hợp người tham gia dự thưởng chọn tham gia dự thưởng một cách chơi bổ sung nhiều lần trong cùng một (01) kỳ quay số mở thưởng và/hoặc tham gia dự thưởng nhiều lần trong nhiều kỳ quay số mở thưởng và/hoặc chọn nhiều cách chơi bổ sung đề tham gia dự thưởng thì tông giá trị tham gia dự thưởng là bội số của 10.000 đồng.

Điều 7. Quy trình tham gia dự thưởng

Người tham gia dự thưởng loại hình Xổ số tự chọn số quay số nhanh KENO, thực hiện mua vé trực tiếp tại các điểm bán hàng theo quy trình sau.

1. Quy trình tham gia dự thưởng thông qua thiết bị đầu cuối tại các Điểm bán hàng:

a) Người tham gia dự thưởng lựa chọn bộ số tham gia dự thưởng, cách chơi bố sung, kỳ quay số mở thưởng, giá trị tham gia dự thưởng thông qua việc điền thông tin trên thẻ chọn số dự thưởng hoặc thông báo cho nhân viên bán hàng. Việc lựa chọn bộ số tham gia dự thưởng được thực hiện theo các hình thức Sau:

- Người tham gia dự thưởng trực tiếp lựa chọn toàn bộ các số tham gia dự thưởng để tạo thành bộ số tham gia dự thưởng; hoặc

-_ Người tham gia dự thưởng để hệ thống máy tính lựa chọn tự động toàn bộ các số tham gia dự thưởng một cách ngẫu nhiên để tạo thành bộ số tham gia dự thưởng; hoặc

-_ Người tham gia dự thưởng trực tiếp lựa chọn một số các số tham gia dự thưởng và để hệ thống máy tính lựa chọn tự động các số tham gia dự thưởng còn thiếu của bộ số tham gia dự thưởng một cách ngẫu nhiên để tạo thành một bộ số tham gia dự thưởng hoàn chỉnh.

b) Người tham gia dự thưởng chọn kỳ quay số mở thưởng và được quyền tham gia dự thưởng tối đa 30 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp;

c) Người tham gia dự thưởng thanh toán tiền mua vé.

d) Người tham gia dự thưởng nhận vé dự thưởng dưới dạng chứng chỉ. Vé dự thưởng bao gồm những thông tin sau:

-_ Tên Công ty phát hành;

- Tên sản phẩm;

-- Bộ số dự thưởng;

-_ Các cách chơi bổ sung tham gia dự thưởng (nếu có);

-_ Ngày mở thưởng;

-- Giá trị tham gia dự thưởng;

-_ Ngày, giờ, kỳ phát hành vé;

-_ Ký hiệu của Đại lý và/hoặc điểm bán hàng và/hoặc thiết bị đầu cuối;

-_ Số ký hiệu, bảng mã nhận dạng và các tính năng bảo mật khác để chống làm giả vé dự thưởng;

-_ Thời hạn lĩnh thưởng;

- Các thông tin khác theo yêu cầu quản lý của Vietlott và phù hợp với quy định pháp luật.

2. Người tham gia dự thưởng có trách nhiệm kiểm tra các thông tỉn trên vé tham gia dự thưởng. Người tham gia dự thưởng không có quyền hủy vé tham gia dự thưởng đã mua. Đối với vé tham gia dự thưởng in ra không nguyên hình, nguyên khỗ, không đảm bảo đầy đủ các nội dung quy định tại Khoản 1 (đ) điều này:

a) Điểm bán hàng có trách nhiệm thu hồi vé và hoàn trả lại tiền mua vé nếu được người tham gia dự thưởng yêu cầu.

b) Điểm bán hàng được hệ thống hỗ trợ hủy vé theo quy định. Việc hủy vé phải được hệ thống ghi nhận trước khi thời gian bán vé cho kỳ quay số mở thưởng kết thúc. Vé dự thưởng đã hủy sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng. Điều 8. Cơ cấu giải thưởng và phương thức xác định kết quả trúng thưởng

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi cơ bản:

a) Cách chơi cơ bản có tỷ lệ trả thưởng kế hoạch trung bình là 55% trên tổng giá trị vé xổ số tự chọn số điện toán quay số nhanh của cách chơi dự kiến phát hành.

b) Gồm nhiều hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 20 lần trong 01 kỳ quay số mở thưởng đề lựa chọn ra 20 số trong tập hợp các số từ 01 đến 80.

c) Cơ cấu giải thưởng cho một vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:
cơ cấu giải thưởng xs Keno1 Giá trị trả thưởng kế hoạch/ doanh thu bán vé kế hoạch ứng với từng cách chọn số tham gia dhự thưởng. Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch làm tròn sô đến hàng đơn vị. -- Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với cách chọn số.

** Tổng giá trị trả thưởng tối đa thanh toán cho hạng giải Trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng:

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng giải thưởng:

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ/(chia cho) số lần trúng thưởng.

- Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

- Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho các cách chơi bổ sung:

a) Cách chơi bổ sung có tỷ lệ trả thưởng kế hoạch trung bình là 55% trên tổng giá trị vé xổ số tự chọn số điện toán quay số nhanh của cách chơi dự kiến phát hành.

b) Các cách chơi bỗ sung dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng.

c) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:
Cách chơi bổ sung xổ số Keno

2 Giá trị trả thưởng kế hoạch/ doanh thu bán vé kế hoạch từng với từng cách chọn số tham gia dự thưởng. TỦ lệ trả thưởng kế hoạch làm tròn số đến hàng đơn vị.

- Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi bố sung.


- Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

- Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.

3. Phương thức xác định kết quả trúng thưởng:

Người tham gia dự thưởng kiểm tra vé theo thông báo kết quả quay số mở thưởng do Vietlott công bố hoặc bên thứ ba được Vietlott ủy quyền công bố hoặc tại các Đại lý, Điểm bán hàng của Vietlott. Vietlott không chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông báo kết quả trúng thưởng không chính thức.

Điều 9. Điều kiện, phương thức và thời hạn lĩnh thưởng

1. Vé trúng thưởng chỉ được lĩnh thưởng khi có đủ các điều kiện sau:

a) Vé trúng thưởng phải do Vietlott hoặc các Đại lý, Điểm bán hàng được Vietlott ký hợp đồng phát hành thông qua các thiết bị đầu cuối;

b) Vé trúng thưởng phải được ghi nhận trong hệ thống đữ liệu của Vietlott trước thời gian dừng bán vé trong từng kỳ quay số mở thưởng theo quy định của Bộ Tài chính;

c) Vé trúng thưởng không có ghi nhận đã hủy vé trên hệ thống dữ liệu của Vietlott;

d) Vé trúng thưởng phải đảm bảo kiểm tra bảo mật của Vietlott;

đ) Vé trúng thưởng chưa có ghi nhận là đã trả thưởng trên hệ thống của Vietlott;

e) Vé trúng thưởng phải còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định về xô số tại Việt Nam (60 ngày kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng);

g) Vé trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, các thông tin trên vé trúng thưởng đảm bảo rõ ràng, chính xác và có thể đọc được, vé trúng thưởng không rách rời, không chắp vá, không tây xóa, không sửa chữa. Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ các yếu tố nêu trên và đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 10 thì Vietlott thực hiện các biện pháp tổ chức thâm tra, xác minh để xem xét trước khi trả thưởng cho người trúng thưởng.

2. Phương thức và thời hạn lĩnh thưởng:

a) Kết quả quay số mở thưởng được công bố công khai đến người tham gia dự thưởng qua các màn hình hiển thị trực tuyến được Vietlott lắp đặt tại Điểm bán hàng hoặc các phương tiện khác.

b) Các Điểm bán hàng bắt đầu nhận vé trúng thưởng và trả thưởng các giải thưởng theo ủy quyền của Vietlott sau khi kết thúc kỳ quay số mở thưởng. Thời gian thanh toán vé trúng thưởng của Vietlott đối với người trúng thưởng chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày Vietlott nhận được đề nghị lĩnh thưởng của người trúng thưởng. Đối với các trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán được kéo đài cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thâm quyền.

c) Vietlott thanh toán giải thưởng cho người trúng thưởng bằng tiền mặt, chuyển khoản. Việc tiếp nhận đề nghị lĩnh thưởng và trả thưởng giải thưởng được thực hiện trực tiếp tại trụ sở chính Vietlott, trụ sở các Chi nhánh của Vietlott, các Đại lý, Điểm bán hàng được Vietlott ủy quyền hoặc các địa điểm khác theo nội dung công bố của Vietlott.

d) Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 ngày kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn 60 ngày quy định, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Điều 10. Nguyên tắc xử lý tranh chấp trả thưởng

1. Vietlott chỉ xem xét thẩm tra xác minh để quyết định trả thưởng cho các vé trúng thưởng bị rách rời do nguyên nhân khách quan khi vé trúng thưởng có đầy đủ các yếu tổ sau:

a) Vé trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đầy đủ nguyên hình tờ vé;

b) Vị trí bị rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng như: các con sô dự thưởng, mã nhận dạng vé, mã bảo mật của vé...;

c) Vé trúng thưởng bị rách rời không phải do các hành động có ý như cắt, ghép...

d) Vé trúng thưởng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận.

2. Vietlott có quyên từ chối trả thưởng trong trường hợp sau: 

a) Người trúng thưởng làm mắt vé trúng thưởng;

b) Vé trúng thưởng là vé giả mạo dưới mọi hình thức như: in giả, phô tô, scan, cắt dán, cạo sửa...

e) Vé trúng thưởng không đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Thẩm quyền quyết định xử lý tranh chấp trả thưởng là Tổng Giám đốc của Vietlott.

Điều 11. Trách nhiệm, quyền lợi của người tham gia dự thưởng

1. Trách nhiệm

a) Người tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số quay số nhanh KENO có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Nhà nước và Vietlott về hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán;

b) Bảo quản vé dự thưởng dưới dạng chứng chỉ đã mua để tham gia dự thưởng theo đúng quy định của Nhà nước và của Vietlott về hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán;

c) Khi nhận thưởng phải xuất trình vé trúng thưởng và các giấy tờ chứng mỉnh thuộc đối tượng tham gia dự thưởng để làm thủ tục nhận thưởng theo quy định của Vietlott;

d) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân liên quan đến giá trị trúng thưởng xổ số theo quy định của Nhà nước và của Vietlott.

2. Quyền lợi

a) Người tham gia dự thưởng khi trúng thưởng được Vietlott thanh toán đầy đủ giá trị giải thưởng (sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, nếu có) tương ứng theo Thể lệ tham gia dự thưởng đã được công bó.

b) Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan (ốm đau, bệnh tật, đi công tác xa...) không thẻ trực tiếp tham gia lĩnh thưởng thì có thể uỷ quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để lĩnh thưởng. Việc uỷ quyên lĩnh thưởng phải được thực hiện bằng văn bản có xác nhận của chính quyền phường, xã nơi cư trú của người trúng thưởng.

c) Người trúng thưởng được quyền yêu cầu Vietlott giữ bí mật về thông tin cá nhân liên quan đến việc trúng thưởng như: tên, địa chỉ nơi cư trú và các thông tin cá nhân khác. Nếu người trúng thưởng đồng ý công bố thông tin cá nhân hoặc không có yêu cầu bí mật thông tin cá nhân thì Vietlott được quyền công bố các thông tin về người trúng thưởng (bao gồm cả thông tin cá nhân) để người tham gia dự thưởng biết.

d) Người trúng thưởng được hưởng các quyên lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật đối với người trúng thưởng tại Việt Nam.

Điều 12. Trách nhiệm và quyền hạn của Vietlott

1. Trách nhiệm

a) Việc phát hành phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về hoạt động kinh doanh xô số tự chọn số điện toán.

b) Đảm bảo hệ thống máy móc thiết bị được quản lý an toàn theo quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán tại Việt Nam.

c) Đảm bảo mạng lưới Đại lý, Điểm bán hàng phục vụ người tham gia dự thưởng.

d) Công bố công khai rộng rãi các quy định về phát hành vé xổ số và thể lệ tham gia dự thưởng; cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết về loại hình xổ số tự chọn số điện toán.

đ) Tổ chức quay số mở thưởng theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

e) Công bố kết quả quay số mở thưởng theo đúng quy định Điều 23 Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17/06/2019 của Bộ Tài chính hoặc văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung (nếu có) và quy định tại Thẻ lệ này.

g) Tổ chức trả thưởng đầy đủ, kịp thời cho người trúng thưởng theo quy định đo Vietlott công bố.

h) Đảm bảo bí mật về thông tin trúng thưởng và thông tin nhận thưởng theo yêu cầu của người trúng thưởng.

¡) Cung cấp thông tin người trúng thưởng cho cơ quan quản lý Nhà nước có thâm quyền khi có yêu cầu để phục vụ cho công tác quản lý.

k) Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến và khuyến cáo người tham gia dự thưởng kiểm soát mức độ tham gia dự thưởng và tham gia dự thưởng xổ số có trách nhiệm.

l) Trường hợp không thực hiện được việc quay số mở thưởng theo lịch quay số mở thưởng đã công bố, vé xô số KENO của người tham gia dự thưởng được tự động chuyển sang tham gia dự thưởng theo quy định khi Vietlott thực hiện quay số mở thưởng lại.

m) Kịp thời giải quyết các vướng mắc liên quan đến hoạt động xổ số của Vietlott.

2) Quyền hạn

a) Được uỷ quyền cho các Đại lý và các Điểm bán hàng thực hiện trả thưởng cho người trúng thưởng theo quy định của Nhà nước và chính sách của Vietlott tại từng thời kỳ.

b) Được quyền công bố các thông tin về người trúng thưởng (bao gồm cả thông tin cá nhân) để người tham gia dự thưởng biết nếu người trúng thưởng đồng ý công bố thông tin cá nhân hoặc không có yêu cầu bí mật thông tin cá nhần. Trong trường hợp người trúng thưởng yêu cầu Vietlott giữ bí mật về thông tin cá nhân liên quan đến việc trúng thưởng như: tên, địa chỉ nơi cư trú và các thông tin cá nhân khác thì Vietlott sẽ không công bố các thông tin này.

c) Được quyền tuyên truyền, quảng bá các hoạt động liên quan đến loại hình xổ số tự chọn số điện toán của Vietlott.

d) Từ chối trả thưởng đối với những vé và đối tượng tham gia dự thưởng không đúng quy định của Nhà nước và Vietlott.

đ) Đề nghị các cơ quan có thâm quyền xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những hành vi cố ý gian lận, cạo sửa, in vé giả... để lĩnh thưởng và các hành vi làm phương hại đến hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán của Vietlott.

e) Khi có quá nhiều người cùng mua một bộ số tham gia dự thưởng, Vietlott được quyền dừng phát hành số tham gia dự thưởng đó và nhân viên bán hàng sẽ thông báo tại các Điểm bán hàng khi người chơi mua vé dự thưởng.

g) Vietlott có quyền thay đổi giá vé và/hoặc phương thức tham gia dự thưởng và/hoặc giá trị giải thưởng cho từng kỳ quay số mở thưởng cụ thể. Mọi sự thay đôi này sẽ được Vietlott thông báo công khai bằng văn bản.

Điều 13. Khuyến cáo đối với người tham gia dự thưởng

Người tham gia dự thưởng loại hình xổ số tự chọn số quay số nhanh KENO cần lưu ý một số điều sau:

1. Điều kiện tham gia dự thưởng: Là công dân Việt Nam ở trong nước hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam, đủ 1§ tuổi trở lên và là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác). Điều kiện này có thể thay đối theo quy định của pháp luật tại từng thời điểm.

2. Việc trúng thưởng xổ số tự chọn số quay số nhanh KENO là dựa trên xác suất và hoàn toàn ngẫu nhiên.

3. Cần kiểm soát mức tham gia dự thưởng phù hợp với thu nhập.

4. Khi mua vé số tham gia dự thưởng là đóng góp xây dựng các công trình trong lĩnh vực y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội công cộng của các địa phương.

Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Tổ chức thực hiện

1. Thể lệ tham gia dự thưởng Xổ số tự chọn số quay số nhanh KENO được công bố công khai trên website vietlott, tại các Đại lý, Điểm bán hàng và phổ biến rộng rãi đến người tham gia dự thưởng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản lý hoạt động kinh doanh xô số tự chọn số quay số nhanh KENO do Vietlott phát hành.

2. Cán bộ, nhân viên Vietlott được phân công có trách nhiệm giải đáp thắc mắc cho người tham gia dự thưởng Xổ số tự chọn số quay số nhanh KENO khi tiếp nhận thông tin dưới bất kỳ hình thức nào.

Điều 15. Hiệu lực thi hành, sửa đổi bỗ sung

1. Thể lệ tham gia dự thưởng Xổ số tự chọn số quay số nhanh “KENO” có hiệu lực thi hành kế từ ngày ký.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nêu có khó khăn, vướng mắc, hoặc có các vấn đề phát sinh ngoài Thẻ lệ này, các tô chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Vietlott để xem xét, giải quyết ./.


Thông tin liên hệ:

Công ty Xổ Số Điện Toán Việt Nam - Bộ Tài Chính.

Địa chỉ : Tầng 15, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tổng đài Chăm sóc khách hàng: 1900.55.88.89
Điện thoại: 024.62.686.818 - Email: contact@vietlott.vn